Destination Häst är ett Leaderprojekt med finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling som arbetar för att skapa en stark hästturismdestination i Sydöstra Skåne. Området utgörs av fyra Skånska kommuner  – Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Bakom projektet ligger ett inledande initiativ av Skånes Ridsportförbund och ett samarbete mellan Hästen i Skåne och Sjöbo Kommun.

Fokus kommer ligga på hästturism av olika slag och målet är att få fler hästintresserade från andra delar av Sverige och utlandet att besöka vår region, antingen med egen häst eller utan. Målet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av ”Hållbar hästturism Sydöstra Skåne” är projektledningens uppdrag.

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en ”Hästdestination” och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare. Projektet är tänkt att samverka med andra pågående projekt inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) såsom ”Destinationsutveckling Skåne Sydost” och med ”Innovationscentret för Landsbygden”.

I vårt arbete utgår vi från den internationella definitionen av hästturism:

Alla hästaktiviteter som genomförs av personer som befinner sig utanför sin normala hemmiljö i mer än 24h men mindre än fyra månader.