Destination Häst kom till genom Leaderprojektet “Tillväxt Hästturism” och finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.  Syftet var att skapa en stark hästturismdestination i Sydöstra Skåne, dvs Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner.

Projekt “Tillväxt Hästturism”

Projektet kom till genom att  Skånes Ridsportförbund hade en idé om att hjälpa de skånska klubbarna att få fler startande på sina tävlingar. Hästen i Skåne och Sjöbo Kommun tog idéen vidare och sökte pengar för en bredare satsning där tävlingsturismen är en del. Fokus blev hästturism av olika slag och målet var att få fler hästintresserade från andra delar av Sverige och utlandet att besöka vår region, antingen med egen häst eller utan. Målet var att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning.

Det långsiktiga målet var att projektet skulle medverka till att sydöstra Skåne blir en ”Hästdestination” och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projekt “Hållbart Hästföretagande”

När arbetet med “tillväxt hästturism2 avslutades hösten 2018 hade det hänt mycket i regionen. Aktörerna hade lärt känna varandra, samarbeten skapats, nya paket testats m.m. Men den gemensamma inställningen var att arbetet måste fortsätta. Det resulterade i en ny ansökan till Leader Sydöstra Skåne som godkändes och 1 februari 2019 startades arbetet upp på nytt denna gång med finansiering från Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling”. 

Syftet med detta projekt är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att sammanföra, samverka och gemensamt skapa nya produkter genom affärsutveckling för att få hållbara hästföretag som kan bidra till tillväxt.
Målet är att få en ännu starkare hästnäring med fler och professionella företag. Utbudet av naturupplevelser kopplade till häst ska öka och området ska bli en året runt destination för den hästintresserade. 

Projektet består i nätverksträffar, studieresa, utbildning av aktörer, individuell coaching, paketering av gemensamma produkter och marknadsföring och synliggörande av näringen.